Loading...

Bentley Praha

PRÁVNÍ PODMÍNKY

Zásady ochrany údajů

1. O nás

Společnost Bentley Motors Limited („my“) je registrovaná v Anglii a Walesu (registrační číslo společnosti 0992897). Části této webové stránky souvisejí s našimi distributory a prodejci a v tom rozsahu, kdy jsou informace poskytovány jejich jménem, neneseme odpovědnost za jejich obsah. Při jednání s distributory či prodejci se obracejte přímo na ně.

Zavazujeme se ochraňovat osobní údaje všech zákazníků a uživatelů webových stránek. Tyto zásady ochrany údajů stanoví postupy zpracovávání vašich osobních údajů.

Tyto zásady společně se všeobecnými podmínkami a zásadami používání souborů cookie na webových stránkách stanovují základ, podle něhož budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete. Pozorně si přečtěte následující ujednání, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a způsobu jejich zpracování. Návštěvou stránek bentleymotors.com nebo některé z přidružených webových stránek přijímáte postupy uvedené v těchto zásadách a vyjadřujete s nimi souhlas.

Pro účely zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 („Zákon“) je kontrolorem údajů Bentley Motors Limited se sídlem Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL.

2. Typ shromažďovaných údajů

Informace, které nám poskytujete.

Můžete nám o sobě poskytnout informace tím, že vyplníte formuláře na našich webových stránkách (naše stránky) nebo komunikací přes telefon, e-mail či jinak. Sem patří informace, které poskytujete, když se přihlásíte k používání našich stránek, přihlásíte se k odběru našich služeb, hledáte výrobek, zadáte objednávku na naší stránce, zapojíte se do diskusních skupin nebo jiných funkcí sociálních médií na našich stránkách, zúčastníte se soutěže, reklamní akce nebo průzkumu a když ohlásíte problém s našimi stránkami. Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, finanční informace a údaje o kreditní kartě, osobní popis a fotografii, zájmy či jiné osobní údaje.

Informace, které o vás shromažďujeme.

V souvislosti s každou z vašich návštěv našich stránek můžete automaticky shromažďovat následující údaje:

 • technické informace včetně adresy internetového protokolu (IP), s níž se váš počítač připojuje k internetu, vaše přihlašovací údaje, typ prohlížeče a jeho verzi, nastavení časového pásma, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platformu;
 • informace o vaší návštěvě včetně úplných údajů o jednotné adrese zdroje (URL) při přístupu na naše stránky, pohybu na nich a odchodu z nich (včetně data a času); výrobky, které zobrazíte nebo hledáte; dobu odezvy stránek, chyby stahování, délku návštěv konkrétních stránek, informace o interakci stránky (například posouvání, klikání, přejíždění myší) a postupy použité k odchodu ze stránky, případně libovolné telefonní číslo použité pro kontakt s číslem naší služby pro zákazníky.
 • informace, které získáme z jiných zdrojů. Můžeme o vás získat informace, pokud používáte některé z ostatních webových stránek, které provozujeme, nebo ostatní služby, které poskytujeme. Úzce spolupracujeme i s třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů v technických, platebních a dodacích službách, reklamních sítí, poskytovatelů analytických údajů, poskytovatelů informací o vyhledávání) a můžeme získávat informace o vás i od nich.

3. Varování na nevyžádanou poštu SPAM

Nikdy vás nepožádáme, abyste potvrdili jakékoli osobní údaje e-mailem. Třebaže používáme cílený program elektronické komunikace, nikdy vás nepožádáme o potvrzení žádných osobních údajů, jako jsou: Jméno, adresa, datum narození atd. Pokud nějaké takové e-maily obdržíte, důrazně varujeme, že jsou nejspíš podvodné, a doporučujeme vám NA NĚ NEODPOVÍDAT. Doporučujeme veškeré takové e-maily označit a přesunout na seznam blokovaných e-mailových adres.

4. Informace o využívání

Informace, které od vás shromažďujeme, můžeme využít různými způsoby, například

 • pro ochranu našich webových stránek a systémů před neoprávněným přístupem, pro správu našich stránek a interní činnosti včetně odstraňování potíží, analýzu dat, testování, vyhledávání, statistické účely a průzkum mínění;
 • pro zpracování objednávek, které zadáte, nebo splnění našich závazků vyplývajících z případných smluv, které s vámi uzavřeme, a abychom vám zajistili informace, výrobky a služby, které od nás požadujete;
 • pro komunikaci s vámi, například v souvislosti s naléhavým stažením výrobků;
 • pro správu našich záznamů;
 • abychom vám umožnili zapojit se do interaktivních prvků našich služeb, pokud se k tomu rozhodnete;
 • pro sledování činnosti na naší webové stránce;
 • pro zlepšení kvality našich služeb;
 • pro vytvoření vašeho individuálního profilu, abychom vás mohli informovat o konkrétním zboží, službách nebo akcích, které by vás mohly zajímat, a abychom umožnili přístup k veškerým sociálním médiím Bentley nebo k sítím, které by pro vás mohly být dostupné.

5. Zveřejnění vašich údajů

Tyto údaje nezpřístupníme nikomu mimo společnost Bentley Motors Limited, naše partnerské nebo přidružené společnosti a naše prodejce, agentury a držitele oprávnění, poskytovatele služeb a jakékoli jiné společnosti, s nimiž společnost Bentley Motors Limited navázala spolupráci ve váš prospěch. Vaše údaje můžeme také zpřístupnit vybraným třetím stranám včetně analytických a vyhledávacích prvků, které nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat naše stránky, reklamním agenturám a reklamním sítím a marketingovým agenturám, aby pro vás mohly vybírat a zasílat vám upozornění nebo údaje, které my nebo ony považují za vhodné nebo které by vás mohly zajímat.

6. Kde ukládáme vaše osobní údaje

Údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být předávány a ukládány na místech mimo evropský hospodářský prostor („EHP“). Mohou je také zpracovávat osoby pracující mimo EHP, které pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů. Tyto osoby mohou mít mimo jiné na starosti plnění vaší objednávky, zpracovávání vašich platebních údajů a zajišťování podpůrných služeb. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, souhlasíte s tímto přesunem, uložením nebo zpracováním. Přijmeme nezbytně nutná opatření, abychom zajistili bezpečné zpracování vašich údajů v souladu s těmito zásadami ochrany údajů.

Přenos informací přes internet však bohužel nikdy není zcela bezpečný. Ačkoli učiníme vše, co je v našich silách, abychom vaše osobní údaje ochránili, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše stránky; jakékoli přenosy se provádějí na vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše údaje, pomocí přísných postupů a bezpečnostních prvků se pokusíme zabránit neoprávněnému přístupu.

7. Legislativa pro ochranu dat

Veškeré informace, které o vás získáme, použijeme a ochráníme v souladu s těmito zásadami ochrany údajů i zákony pro ochranu dat aktuálně platnými ve Spojeném království.

8. Soubory cookies

Používáme na této stránce standardní technologii, tzv. soubory „cookies“. Soubory cookies jsou malé informace, které váš prohlížeč ukládá na pevný disk vašeho počítače. Pomocí těchto informací vás můžeme identifikovat a v mezidobí mezi návštěvami ukládat informace o výrobcích, které si vybíráte. Díky tomu můžeme zlepšovat služby, které vám poskytujeme. Ačkoli většina prohlížečů soubory cookies automaticky akceptuje, můžete obvykle změnit svůj prohlížeč tak, aby bránil ukládání souborů cookies. Pokud však soubory cookies vypnete, omezí se tím služby, které vám můžeme poskytnout. Další informace získáte v našich zásadách pro soubory cookies.

9. Sběr dat třetích stran a on-line reklama

Naše reklamní a marketingové agentury a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat neosobní údaje nebo souborná data tak, aby uzpůsobily vzhled stránek Bentley a sítí sociálních médií, a také pro jiné obchodní účely včetně reklamy, analytiky, optimalizace webových stránek a měření. Tyto společnosti mohou používat soubory cookies (malý textový soubor), obrazové body, značky nebo obdobné technologie umisťované do prohlížečů za účelem získání informací o vašich návštěvách na webové stránce Bentley stejně jako o vašich návštěvách kdekoli jinde na internetu. Některé tyto společnosti mohou pomocí těchto informací vytvářet osobní profil a nabídnout vám vhodnější reklamu, což se v praxi označuje jako reklama založená na zájmu. Pokud změníte počítač, zařízení nebo prohlížeče, používáte více počítačů, zařízení nebo prohlížečů nebo pokud vymažete soubory cookies, možná budete muset tento proces opakovat u každého počítače, zařízení nebo prohlížeče.

10. Odkazy třetích stran

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo odkazy ke stažení softwaru z jiných webových stránek. Nad zabezpečením těchto stránek nemáme žádnou kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost za obsah jejich zásad ochrany údajů. Doporučujeme vám prostudovat si zásady ochrany údajů a zabezpečení každé navštěvované stránky.

11. Přístup k osobním údajům a vaše práva

Požádáme vás o vyslovení souhlasu s marketingovými sděleními v okamžiku, kdy od vás shromažďujeme informace. Máte právo obdržet informace o osobních údajích, které o vás máme, a kdykoli změnit své preference ohledně marketingových sdělení. Abyste mohli změnit své preference nebo získali přístup k informacím, které o vás máme, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

12. Změny našich zásad ochrany údajů

Jakékoli změny zásad ochrany údajů, které v budoucnosti provedeme, zveřejníme na této stránce, a pokud je to vhodné, upozorníme vás na to e-mailem. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k aktualizacím nebo změnám našich zásad ochrany údajů.

13. Jak se na nás můžete obrátit

Pokud požadujete další informace nebo máte jakékoli připomínky nebo dotazy k této webové stránce nebo k jakékoli stránce našich služeb, obraťte se na náš tým marketingových komunikací:

Marketing Communications Team,
Bentley Motors Limited,
Pyms Lane,
Crewe,
Cheshire,
CW1 3PL,
Spojené království

Pokud se chcete obrátit na některou z našich oblastních kanceláří, použijte kontaktní údaje v oddíle kontaktujte nás na této webové stránce.


Všeobecné podmínky používání

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že se budete řídit níže uvedenými všeobecnými podmínkami. Pokud s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, opusťte tuto webovou stránku.

1. O nás

Společnost Bentley Motors Limited („my“) je registrovaná v Anglii a Walesu (registrační číslo společnosti 0992897). Části této webové stránky souvisejí s našimi distributory a prodejci a v tom rozsahu, kdy jsou informace poskytovány jejich jménem, neneseme odpovědnost za jejich obsah. Při jednání s distributory či prodejci se obracejte přímo na ně.

2. Přesnost informací na této webové stránce a webové stránky třetích stran

Snažíme se, aby veškeré informace na této webové stránce byly aktuální. Technické parametry výrobku uvedené na této webové stránce však slouží pouze pro informační účely. S tím, jak průběžně vylepšujeme své výrobky, může dojít ke změnám našich modelů nebo standardního nebo volitelného vybavení. Vyhrazujeme si právo měnit tyto technické parametry kdykoli bez předběžného upozornění. Přesné aktuální informace získáte od nejbližšího nebo preferovaného prodejce Bentley Motors.

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran.

3. Smluvní nezávaznost

Jelikož je obsah této webové stránky určen výhradně pro všeobecné informační účely, nemá za cíl vytvářet nabídku k prodeji žádných konkrétních výrobků.

4. Nepropojenost distributorů a prodejců

Distributoři a prodejci jsou nezávislé osoby, které podnikají dle svého rozhodnutí, nejsou našimi zástupci a nemohou nás zavazovat žádnými výslovnými či implikovanými kroky.

5. Údaje o spotřebě paliva

Statistika spotřeby paliva je uvedena v souladu se směrnicí Evropské unie 93/116/ES.

6. Bezpečnostní údaje

Jakékoli odkazy na výkonnost nebo rychlost našich vozidel uvedené na této webové stránce nepředstavují žádnou výzvu k nebezpečné jízdě nebo k porušování dopravních předpisů. Tato webová stránka neslouží jako náhrada důležitých bezpečnostních údajů, které jsou uvedeny v příručce k vozidlu, kterou poskytujeme s našimi vozy.

7. Práva na ochranu duševního vlastnictví - Autorská práva a ochranné známky

Veškerá práva k obsahu této webové stránky včetně autorských práv, práv k vzorům, práv k databázím, patentů, vynálezů, know-how, zdrojových kódů a jakýchkoli jiných práv duševního vlastnictví vlastníme my nebo jsou nám poskytnuta na základě oprávnění. Můžete tyto materiály zobrazovat na obrazovce počítače a stahovat a tisknout si tyto materiály a využívat je pak jako zdroje informací.

Zavazujete se, že nebudete:

 • měnit nebo odstraňovat žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách či jiných vlastnických právech;
 • kopírovat, stahovat, předávat, zveřejňovat, distribuovat či publikovat žádný text, ilustraci, graf, znázornění, ikonu, logotyp, snímek a ani jejich uskupení, a žádný související zdrojový kód a software pro komerční ani veřejné účely bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo souhlasu příslušného vlastníka autorských práv;
 • používat tuto webovou stránku k nahrávání nebo šíření materiálu, který obsahuje viry apod., nebo činit cokoli, co by mohlo narušit nebo ohrozit tuto webovou stránku nebo její služby;
 • zřizovat odkaz na tuto webovou stránku z jakékoli jiné webové stránky, intranetu nebo extranetu bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Používání písma Bentley je vyhrazeno výlučně pro oficiální sdělení společnosti Bentley, její digitální, filmové materiály, obaly, značky a díly Bentley. Jakékoli neoprávněné použití nebo použití bez poskytnuté licence bude považováno za narušení našich práv duševního vlastnictví a budou učiněny kroky k ochraně těchto práv.

8. Spolehlivost webové stránky

Třebaže se snažíme předcházet chybám na této webové stránce, nelze zaručit její nepřerušovaný a bezchybný provoz a používání. Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo stáhnout celou webovou stránku nebo jakoukoli její část, a to kdykoli bez předchozího oznámení a bez jakékoli odpovědnosti.

9. Zřeknutí se záruk

VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ, NEJRŮZNĚJŠÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU NEBO S INFORMACEMI, OBSAHEM, MATERIÁLY NEBO VÝROBKY UVEDENÝMI NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE JSOU VÝSLOVNĚ VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ ZÁKONY POVOLUJÍ.

NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ OKOLNOSTI ANI ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ NÁKLADY NA ZTRÁTY ČI ŠKODY (AŤ UŽ SOUVISEJÍCÍ SE ZISKEM ČI ZTRÁTOU AJ.), ZA NÁROKY, VÝDAJE ČI JINÉ POŽADAVKY NA JAKOUKOLI KOMPENZACI, AŤ UŽ ZPŮSOBENÉ ČINY, OPOMENUTÍMI ČI NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI BENTLEY MOTORS LIMITED, JEJICH ZAMĚSTNANCŮ ČI ZÁSTUPCŮ, KTERÉ VYPLYNOU Z POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ NEBO VÝROBKŮ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBO S NÍ SOUVISEJÍ, A TO VYJMA UDÁLOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S ÚMRTÍM NEBO OSOBNÍM ZRANĚNÍM ZPŮSOBENÉM PROKÁZANOU NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI BENTLEY MOTORS LIMITED, JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZÁSTUPCŮ.

NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM DOSTUPNÝM POMOCÍ ODKAZŮ Z TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO NA NI, NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ZA OBSAH TAKOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK.

10. Změny

Vyhrazujeme si právo měnit tyto všeobecné podmínky kdykoli bez předběžného upozornění. Nové znění bude zveřejněno na webové stránce a nabude účinnosti a bude rozhodující pro veškeré používání webové stránky bezprostředně po zveřejnění.

11. Přetrvávající podmínky

Pokud je některé ustanovení těchto všeobecných podmínek nezákonné, neplatné či jinak nevymahatelné ve smyslu zákonů libovolného státu či země, bude z těchto všeobecných podmínek odstraněno. Zákonnost, platnost a vymahatelnost jakýchkoli jiných ustanovení ve smyslu zákona dané jurisdikce a zákonnost, platnost a vymahatelnost toho či jiných ustanovení ve smyslu dané jurisdikce nesmí být dotčena či omezena.

12. Jurisdikce

Tyto všeobecné podmínky se výhradně řídí a jsou vytvořeny v souladu se zákony Anglie. Soudy Anglie mají výlučnou příslušnost k řešení jakýchkoli sporů souvisejících s těmito všeobecnými podmínkami.


Prohlášení proti korupci

Zavazujeme se předcházet úplatkářství a korupci a podporujeme národní i mezinárodní snahy směřující k jejich potlačování.

Jako společnost registrovaná v Anglii a Walesu se primárně řídíme zákony této země včetně zákona o úplatkářství z roku 2010, který platí pro naše podnikání na území tohoto státu i v mezinárodním rozsahu. Podporujeme také veškeré zákony o potírání úplatkářství a korupce ve všech jurisdikcích, v nichž působíme.

Naši zaměstnanci a osoby jednající s naším oprávněním jsou vázáni etickým kodexem a zásadami, které řídí jejich chování. Mezi to patří i požadavek dodržovat a podporovat naše stanovisko proti úplatkářství a korupci. Nesmějí používat naše obchodní spojení pro svůj vlastní užitek a musejí plnit své úkoly čestně a poctivě na podporu našich zásad boje proti úplatkářství. Nesmějí vyhledávat, dostávat nebo přijímat ať už přímo či nepřímo žádné dary ani jiné druhy odměny, které by je měly přimět k nesprávnému plnění svých úkolů. Stejně tak nesmějí nabízet ani poskytovat úplatky a obdobné platby naším jménem.

Abychom dále zdůraznili náš důrazný postoj proti korupci a společně s dalšími společnostmi skupiny Volkswagen Group, aktivně podporujeme možnosti našich zaměstnanců (i našich obchodních partnerů) hlásit jakékoli zjištěné nebo známé případy korupce, podvodu či jiných potenciálně trestných činů v rámci společnosti Bentley Motors Limited prostřednictvím procesu VW Ombudsman.

Ombudsmani jsou právníci, kteří jsou externě napojeni na podporu organizace VW, jsou tedy nezávislí a nestranní při posuzování stížností, které můžete nahlásit.

Jsou k dispozici jako důvěrné kontaktní osoby pro všechny zaměstnance a obchodní partnery, kteří si přejí ohlásit možné důkazy o těchto trestných činech v souvislosti se skupinou Volkswagen Group nebo s jakoukoli společností její značky, a to včetně společnosti Bentley Motors Limited.

Kontakt: Dr. Buchert, telefon +49 / (0) 6105 / 92 13 55 nebo e-mail na dr-buchert@dr-buchert.de

Kontakt: p. Rohrbach, telefon +49 / (0) 69 / 65 30 03 56 nebo e-mail na rohrbach@ra-rohrbach.de

Další informace o procesu VW Ombudsman a o dalších možnostech ohlašování skutečností on-line najdete na následujícím odkazu:
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/


© 2018 Bentley Motors Limited. Všechna práva vyhrazena.