Prohlášení o brexitu

Dne 1. ledna 2021 skončí přechodné období Velké Británie, která tím opustí jednotný trh a celní unii s Evropskou Unií. Nové obchodní dohody uzavřené mezi Británií a Evropou stále čekají na dojednání a rozhovory stále pokračují.

Společnost Bentley Motors Limited chce ujistit své zákazníky v České republice, že by si v souvislosti s těmito změnami neměli dělat žádné obavy ohledně nákupu nebo vlastnictví vozu Bentley.

Zavedli jsme záruky pro ochranu cen pro zákazníky, kteří chtějí zadat objednávku u našich autorizovaných prodejců, budeme tuto záruku poskytovat i na nové objednávky až do konce přechodného období nebo do doby, než budou jasně určené podmínky nových obchodních dohod.

Tato ochrana cen se vztahuje zejména na dovozní cla, daně nebo sazby, které se změní v přímém důsledku odchodu Velké Británie z EU.

Aby zákazník mohl využít tuto záruku pro ochranu cen, je nutno, aby zákazník podepsal oficiální obchodní smlouvu a aby bylo potvrzeno datum výroby v případě individuálních objednávek z výroby.

Další informace vám poskytne váš místní autorizovaný prodejce značky Bentley.